Välkommen

Mitt namn är Svengöran Modin. Jag är socionom med specialisering på socialförsäkringsfrågor efter en lång tid i tjänst hos Försäkringskassan.

Senast har jag arbetat som beslutsfattare i ärendeslagen
sjukersättning, aktivitetsersättning och handikappstöd.

Med denna bakgrund och vetskapen om att jag verkligen har perspektivet på och kan Försäkringskassans verksamhet och organisation inifrån satsar jag nu på en egen verksamhet som inriktar sig på hjälp och handledning vid ansökningar och överklaganden.

Min tjänst inkluderar även konsultativt stöd i kontakter med läkare och annan personal inom hälso- och sjukvården samt om så erfordras i kontakter med andra myndigheter. Välkommen att höra av dig med dina frågor och din situation!