Om SG Modin

Jag som driver verksamheten heter Svengöran Modin. Jag är socionom med specialisering på socialförsäkringsfrågor. Min kunskap och erfarenhet har jag fått från lång tjänstgöring på Försäkringskassan. Min senaste anställningen hade jag som beslutsfattare i ärendeslagen sjukersättning, aktivitetsersättning och handikappstöd hos Försäkringskassan i Sundsvall.

Jag har dessutom under många år arbetat dels som chef dels med samverkansfrågor både nationellt
och internationellt genom programområdet Equal i Europeiska unionen.

Med denna bakgrund och vetskapen om att jag verkligen har perspektivet på och kan Försäkringskassans
verksamhet och organisation inifrån satsar jag nu på en egen verksamhet

Med facit i hand vet jag att det många gånger är svårt att förstå regelsystemet samt att inse vad som verkligen erfordras som underlag till ansökan om  sjukersättning, aktivitetsersättning med mera. Därför ingår i min tjänst även konsultativt stöd i kontakter med läkare och annan personal inom hälso- och sjukvården samt om så erfordras i kontakter med andra myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Hör av dig till mig, ring eller maila. Jag lyssnar och du berättar om din situation. Du förser mig med den utredning som finns i ditt ärende, därefter gör jag en analys för att se hur vi kan komma vidare med ditt ärende.

DU KAN MED FÖRTROENDE VÄNDA DIG TILL FÖRSÄKRINGSKONSULT SG MODIN.